مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک

سیاره ما با تنوع اقلیم و محصولات فراوان خود، با جمعیتی بالغ بر 8 میلیارد نفر به استقبال عصری جدید می رود، عصری که نیازمند هوشیاری و آگاهی هرچه فزونتر نسبت به توسعه پایدار و مدیریت منابع است. دنیای جهانی شده ما بیش از هر عصر دیگری دچار بحران های زیست محیطی، تامین آب قابل شرب و مواد غذایی است. امروزه با توجه به ازدیاد جمعیت کره زمین و رشد مصرف غذا، تقاضای جهانی برای دسترسی به غذای کافی حداقل برای 30 سال آینده در حال افزایش است.

خدمات ویژه

اغلب کشور های مالک فناوری های به روز جهان در این زمینه با مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس ارتباط برقرار کرده اند و این شرکت به طور مستمر از مشاوران بزرگ ترین  مراکز  لجستیک و پایانه های صادرات بین المللی بهره میگیرد.

اهداف روماک

آماده سازی و بازاریابی محصولات کشاورزی تا ظرفیت 330.000 تن در سال؛ نگهداری و ذخیره سازی 90.000 تن انواع میوه، سبزیجات ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و محصولات دیگر ؛ بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی؛ ایجاد و معرفی برند ایرانی برای محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی؛ اصلاح نظام توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی …

خط مشی

سخت کوشی، کار طاقت فرسا و مشقت فراوان، واژه هایی هستند که در فعالیت بخش کشاورزی به خصوص بخش باغبانی بارها و بارها تکرار شده که نمایانگر زحمات بسیار جامعه ی روستایی است که با تلاش فراوان محصولات با کیفیت تولید میکنند.

اما جا به جایی نادرست از محصولات پس از برداشت، جاده های ناهموار ،بسته بندی های نامناسب ، توزیع نامناسب محصول در میادین، بازارهای غیر استاندارد از عواملی هستند که موجب ضایع شدن زحمات کشاورزان میشوند.

صادرات کشور ما نسبت به تولید پایین است،زیرا تلفات پس از برداشت میوه …

محصولات

موضوع بحث برانگیز روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی، یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. هر ساله مقدار بسیار زیادی از محصولات زراعی و باغی که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت انسان دارند، در مراحل گوناگون به ویژه پس از برداشت دچار اُفت کیفیت می گردد. به طوری که مقدار این ضایعات در کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای صنعتی است. بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط 30 درصد از این محصولات در ایران ضایع می شود.

مدیریت زنجیره تأمین مؤثر، عامل کلیدی برای ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصولات تولید شده کشاورزان در بازار می باشد.

 چیـزی کـه زنجیـره تـامین کشـاورزی را از دیگـر زنجیره های تامین متمایز می کند اهمیت عواملی همچون کیفیت و امنیت غذایی و متغیرهای مرتبط بـا شـرایط آب و هوایی است. همراهی مراکز لجستیک با گلخانه ها، مزارع و باغ ها سبب استحکام هرچه بیشتر زنجیره تامین محصولات کشاورزی می گردد.

keyboard_arrow_up