ماهی قزل آلا

 ماهی قزل آلا

قزل آلا گونه‌ای از ماهیان آب شیرین متعلق به جنس‌های Oncorhynchus، Salmo و Salvelinus، همه از زیرخانواده Salmoninae از خانواده Salmonidae هستند.

موقعیت جغرافیایی

ایران بزرگترین تولید کننده ماهی قزل آلا در جهان است. بنابراین مزارع پرورش ماهی قزل آلای متعددی در کل کشور وجود دارد.

تولید سالیانه در ایران: 120000 تن است.
مناطق اصلی تولید در ایران: لرستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

پروتئین

چربی

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 ماهی قزل آلا

قزل آلا گونه‌ای از ماهیان آب شیرین متعلق به جنس‌های Oncorhynchus، Salmo و Salvelinus، همه از زیرخانواده Salmoninae از خانواده Salmonidae هستند.

موقعیت جغرافیایی

ایران بزرگترین تولید کننده ماهی قزل آلا در جهان است. بنابراین مزارع پرورش ماهی قزل آلای متعددی در کل کشور وجود دارد.

تولید سالیانه در ایران: 120000 تن است.
مناطق اصلی تولید در ایران: لرستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری میباشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up