گوجه سبز

 میوه گوجه سبز

گوجه سبزه ها گروهی از ارقام آلو معمولی اروپایی هستند.

موقعیت جغرافیایی

منشاء گوجه سبز در ایران، در مازندران است.

میوه ی گوجه سبز با تولید سالانه بیش از ۱۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

آهن

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه گوجه سبز

گوجه سبزه ها گروهی از ارقام آلو معمولی اروپایی هستند.

موقعیت جغرافیایی

منشاء گوجه سبز در ایران، در مازندران است.

میوه ی گوجه سبز با تولید سالانه بیش از ۱۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up