پرتقال محلی

 میوه پرتقال محلی

پرتقال میوه گونه مرکبات Citrus × sinensis از خانواده Rutaceae است.

موقعیت جغرافیایی

پرتقال مانند اکثر گیاهان مرکبات در دمای متوسط بین ۵/۱۵ تا ۲۹ درجه سانتی گراد (۵۹/۹ تا ۲/۸۴ درجه فارنهایت) خوب عمل می کند و به مقدار قابل توجهی از نور خورشید و آب نیاز دارد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پرتقال محلی در ایران استان مازندران میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

پتاسیم

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه پرتقال محلی

پرتقال میوه گونه مرکبات Citrus × sinensis از خانواده Rutaceae است.

موقعیت جغرافیایی

پرتقال مانند اکثر گیاهان مرکبات در دمای متوسط بین ۵/۱۵ تا ۲۹ درجه سانتی گراد (۵۹/۹ تا ۲/۸۴ درجه فارنهایت) خوب عمل می کند و به مقدار قابل توجهی از نور خورشید و آب نیاز دارد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پرتقال محلی در ایران استان مازندران میباشد.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up