پرتقال خونی

 میوه پرتقال خونی

پرتقال خونی یک نوع پرتقال با گوشت قرمز یا مایل به قرمز و تقریبا به رنگ خون است.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی پرتقال خونی با تولید سالانه بیش از ۱۵۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

این میوه در مناطق مرکزی و جنوبی ایران یا مناطق نیمه گرمسیری شمال رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینA

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه پرتقال خونی

پرتقال خونی یک نوع پرتقال با گوشت قرمز یا مایل به قرمز و تقریبا به رنگ خون است.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی پرتقال خونی با تولید سالانه بیش از ۱۵۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

این میوه در مناطق مرکزی و جنوبی ایران یا مناطق نیمه گرمسیری شمال رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up