ماهی سفید خزر

 ماهی سفید خزر

ماهی سفید خزر (Rutilus kutum) از خانواده Cyprinidae است.

کیفیت

ماهی تازه باید بوی ملایم و گوشتی مرطوب داشته باشد و تازه بریده شده به نظر برسد. ماهی کامل باید چشمانی روشن و برآمده و آبشش های قرمز یا صورتی روشن داشته باشد. ماهی منجمد باید آزمایش بوی تازه را داشته باشد و بسته بندی محکم و بدون هیچ نشانه ای از یخ یا خون داشته باشد.

مقالات مرتبط

کالری

پروتئین

آب

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 ماهی سفید خزر

ماهی سفید خزر (Rutilus kutum) از خانواده Cyprinidae است.

کیفیت

ماهی تازه باید بوی ملایم و گوشتی مرطوب داشته باشد و تازه بریده شده به نظر برسد. ماهی کامل باید چشمانی روشن و برآمده و آبشش های قرمز یا صورتی روشن داشته باشد. ماهی منجمد باید آزمایش بوی تازه را داشته باشد و بسته بندی محکم و بدون هیچ نشانه ای از یخ یا خون داشته باشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up