سیر

 سیر

سیر (Allium sativum L.) متعلق به جنس Allium است. سیر یکی از مهم ترین سبزیجات پیازی است که به عنوان ادویه و طعم دهنده غذاها استفاده می شود.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

پتاسیم

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

  سیر

سیر (Allium sativum L.) متعلق به جنس Allium است. سیر یکی از مهم ترین سبزیجات پیازی است که به عنوان ادویه و طعم دهنده غذاها استفاده می شود.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up