سیب زمینی

 سیب زمینی

سیب زمینی متعلق به Solanaceae است.

موقعیت جغرافیایی

سیب زمینی از نظر آب و هوایی معتدل است ، اما در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند. فقط در چنین شرایطی رشد می کند که درجه حرارت در طول فصل رشد نسبتاً سرد است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پیاز در ایران: همدان ، اردبیل ، زنجان ، اصفهان و… میباشد.

تولید انحصاری در ایران: ۵،۱۶۰،۰۰۰ میلیون تن است.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

پتاسیم

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 سیب زمینی

سیب زمینی متعلق به Solanaceae است.

موقعیت جغرافیایی

سیب زمینی از نظر آب و هوایی معتدل است ، اما در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند. فقط در چنین شرایطی رشد می کند که درجه حرارت در طول فصل رشد نسبتاً سرد است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پیاز در ایران: همدان ، اردبیل ، زنجان ، اصفهان و… میباشد.

تولید انحصاری در ایران: ۵،۱۶۰،۰۰۰ میلیون تن است.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up