خیار

 خیار

خیار (Cucumis sativus L) متعلق به خانواده Cucurbitaceae، یکی از خانواده های گیاهی مهم است.

موقعیت جغرافیایی

خیار یک محصول فصل گرم با شرایط لازم برای رشد 80 درجه فارنهایت تا 85 درجه فارنهایت و نور زیاد خورشید است. تولید خیار گلخانه ای در بسیاری از مناطق ایران رواج زیادی دارد.

تولید انحصاری در ایران: 3,000,000 تن است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید خیار در ایران یزد، تهران، فارس و… میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینA

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 خیار

خیار (Cucumis sativus L) متعلق به خانواده Cucurbitaceae، یکی از خانواده های گیاهی مهم است.

موقعیت جغرافیایی

خیار یک محصول فصل گرم با شرایط لازم برای رشد 80 درجه فارنهایت تا 85 درجه فارنهایت و نور زیاد خورشید است. تولید خیار گلخانه ای در بسیاری از مناطق ایران رواج زیادی دارد.

تولید انحصاری در ایران: 3,000,000 تن است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید خیار در ایران یزد، تهران، فارس و… میباشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up