خرمالو

 میوه خرمالو

خرمالو میوه ای است گرمسیری و فیبری گرمسیری و متعلق به خانواده Ebenaceae است .

موقعیت جغرافیایی

میوه ی خرمالو با تولید سالانه بیش از ۱۵۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

خرمالو می تواند طیف وسیعی از آب و هوا را تحمل کرده و با آن سازگار شود.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینA

ویتامینB-6

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه خرمالو

خرمالو میوه ای است گرمسیری و فیبری گرمسیری و متعلق به خانواده Ebenaceae است .

موقعیت جغرافیایی

میوه ی خرمالو با تولید سالانه بیش از ۱۵۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

خرمالو می تواند طیف وسیعی از آب و هوا را تحمل کرده و با آن سازگار شود.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up