انگور

 میوه انگور

انگور (Vitis vinifera) خانواده متعلق به Vitaceae است. منشا آن آسیای غربی و اروپا است.

موقعیت جغرافیایی

عوامل اقلیمی مانند دما ، وقوع یخبندان ، بارندگی و رطوبت نسبی نقش مهمی در کشت تجاری انگور دارند. به طور کلی انگور به آب و هوای گرم و خشک احتیاج دارد.

تولید انحصاری در ایران: بیشتر از ۲.۵۰۰.۰۰۰میلیون تن است .

به طور کلی مناطق اصلی تولید انگور در ایران،خراسان ، زنجان ، فارس ، قزوین ، آذربایجان میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینB-6

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه انگور

انگور (Vitis vinifera) خانواده متعلق به Vitaceae است. منشا آن آسیای غربی و اروپا است.

موقعیت جغرافیایی

عوامل اقلیمی مانند دما ، وقوع یخبندان ، بارندگی و رطوبت نسبی نقش مهمی در کشت تجاری انگور دارند. به طور کلی انگور به آب و هوای گرم و خشک احتیاج دارد.

تولید انحصاری در ایران: بیشتر از ۲.۵۰۰.۰۰۰میلیون تن است .

به طور کلی مناطق اصلی تولید انگور در ایران،خراسان ، زنجان ، فارس ، قزوین ، آذربایجان میباشد.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up