انار

 میوه انار

انار میوه ای از خانواده Lythraceae است.

موقعیت جغرافیایی

شرایط اکولوژیکی ایران برای تولید انار کاملاً مناسب است. این منطقه در منطقه معتدل نیمکره شمالی واقع شده است.

تولید سالانه در ایران ۱،۰۰۰،۰۰۰میلیون تن میباشد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید انار در ایران: خراسان ، مرکزی ، یزد ، اصفهان ، کرمان ، فارس میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

پتاسیم

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه انار

انار میوه ای از خانواده Lythraceae است.

موقعیت جغرافیایی

شرایط اکولوژیکی ایران برای تولید انار کاملاً مناسب است. این منطقه در منطقه معتدل نیمکره شمالی واقع شده است.

تولید سالانه در ایران ۱،۰۰۰،۰۰۰میلیون تن میباشد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید انار در ایران: خراسان ، مرکزی ، یزد ، اصفهان ، کرمان ، فارس میباشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up