گوشت گاو

 گوشت گاو

گاو (Bos taurus) از خانواده Bovidae است.

موقعیت جغرافیایی

دام های صنعتی و سنتی در کل کشور رواج دارد.

کیفیت

گوشت نباید لزج باشد و اگر به آن دست زدید انگشتان باید خشک باشند تا چسبناک. هنگام برش گوشت نباید شفاف و آبکی به نظر برسد. در مورد گوشت قرمز هنگام برش نباید به راحتی بیفتد. رنگ چربی نباید زرد باشد، زیرا نشان دهنده تازه نبودن گوشت است.

مقالات مرتبط

کالری

پروتئین

چربی

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 گوشت گاو

گاو (Bos taurus) از خانواده Bovidae است.

موقعیت جغرافیایی

دام های صنعتی و سنتی در کل کشور رواج دارد.

کیفیت

گوشت نباید لزج باشد و اگر به آن دست زدید انگشتان باید خشک باشند تا چسبناک. هنگام برش گوشت نباید شفاف و آبکی به نظر برسد. در مورد گوشت قرمز هنگام برش نباید به راحتی بیفتد. رنگ چربی نباید زرد باشد، زیرا نشان دهنده تازه نبودن گوشت است.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up