کیوی

 میوه کیوی

کیوی گروهی از ارقام آلو معمولی اروپایی هستند.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی کیوی با تولید سالانه بیش از ۱۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

رنگ پوست و داخل این میوه، سبز  میباشد.همچنین این میوه مزه ترشی دارد.

مقالات مرتبط

کالری

پتاسیم

ویتامینB-6

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه کیوی

کیوی گروهی از ارقام آلو معمولی اروپایی هستند.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی کیوی با تولید سالانه بیش از ۱۰.۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.عموما این میوه در مناطق مازندران رشد داده میشوند.

رنگ پوست و داخل این میوه، سبز  میباشد.همچنین این میوه مزه ترشی دارد.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up