پیاز

 پیاز

پیاز (Allium cepa) از خانواده Alliaceae است.

موقعیت جغرافیایی

پیاز  یکی از مهمترین محصولات زراعی در ایران است.

تولید انحصاری در ایران: ۲،۳۰۰،۰۰۰ میلیون تن است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پیاز در ایران: آذربایجان ، فارس ، مازندران ، هرمزگان و… میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

پتاسیم

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

  پیاز

پیاز (Allium cepa) از خانواده Alliaceae است.

موقعیت جغرافیایی

پیاز  یکی از مهمترین محصولات زراعی در ایران است.

تولید انحصاری در ایران: ۲،۳۰۰،۰۰۰ میلیون تن است.

به طور کلی مناطق اصلی تولید پیاز در ایران: آذربایجان ، فارس ، مازندران ، هرمزگان و… میباشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up