هندوانه

 میوه هندوانه

هندوانه (Catullus lanatus) یک محصول فصل گرم در خانواده Cucurbit است.

موقعیت جغرافیایی

تولید هندوانه به فصل رشد طولانی و گرم نیاز دارد. هندوانه را می توان در بسیاری از مناطق ایران کشت کرد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید هلو در ایران : فارس ، همدان ، اصفهان ، خراسان و… میباشد.

تولید انحصاری در ایران: ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن میباشد.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینA

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه هندوانه

هندوانه (Catullus lanatus) یک محصول فصل گرم در خانواده Cucurbit است.

موقعیت جغرافیایی

تولید هندوانه به فصل رشد طولانی و گرم نیاز دارد. هندوانه را می توان در بسیاری از مناطق ایران کشت کرد.

به طور کلی مناطق اصلی تولید هلو در ایران : فارس ، همدان ، اصفهان ، خراسان و… میباشد.

تولید انحصاری در ایران: ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن میباشد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up