نارنگی

 میوه نارنگی

نارنگی متعلق به خانواده مرکبات هست.

موقعیت جغرافیایی

یک مکان گرم در زیر آفتاب کامل با گردش هوا و زهکشی بهترین شرایط رشد را فراهم می کند.

به طور کلی مناطق اصلی تولید نارنگی در ایران استان مازندران میباشد.

تولید سالانه در مازندران ۵۰۰.۰۰۰ میلیون تن است.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینA

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه نارنگی

نارنگی متعلق به خانواده مرکبات هست.

موقعیت جغرافیایی

یک مکان گرم در زیر آفتاب کامل با گردش هوا و زهکشی بهترین شرایط رشد را فراهم می کند.

به طور کلی مناطق اصلی تولید نارنگی در ایران استان مازندران میباشد.

تولید سالانه در مازندران ۵۰۰.۰۰۰ میلیون تن است.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up