مرغ

مرغ

مرغ (Gallus gallus domesticus) از خانواده Phasianidae است و یکی از مهم ترین غذاها در سراسر جهان است.

موقعیت جغرافیایی

به دلیل اهمیت این محصول، پرورش مرغ در سراسر کشور رواج زیادی دارد.

کیفیت

مرغ تازه باید رنگ صورتی داشته باشد. از آسیب های آرایشی مانند کبودی یا پارگی پوست که می تواند بر کیفیت و طراوت مرغ تأثیر بگذارد، خودداری کنید. مرغ نیز باید چاق باشد. وقتی به آن فشار می‌دهید، گوشت باید تا حدودی انعطاف‌پذیر باشد و بعد از چند ثانیه شکل خود را از سر بگیرد.

مقالات مرتبط

کالری

کلسترول

پروتئین

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 مرغ

مرغ (Gallus gallus domesticus) از خانواده Phasianidae است و یکی از مهم ترین غذاها در سراسر جهان است.

موقعیت جغرافیایی

به دلیل اهمیت این محصول، پرورش مرغ در سراسر کشور رواج زیادی دارد.

کیفیت

مرغ تازه باید رنگ صورتی داشته باشد. از آسیب های آرایشی مانند کبودی یا پارگی پوست که می تواند بر کیفیت و طراوت مرغ تأثیر بگذارد، خودداری کنید. مرغ نیز باید چاق باشد. وقتی به آن فشار می‌دهید، گوشت باید تا حدودی انعطاف‌پذیر باشد و بعد از چند ثانیه شکل خود را از سر بگیرد.

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up