زردآلو

 میوه زردآلو

زرد آلو یک نوع میوه است و یا یک درختی است که میوه ی آن زرد آلو میباشد.این میوه از گونه ی آلو میباشد.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی زردآلو با تولید سالانه بیش از ۴۰۰۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.

عموما این میوه در مناطق البرز، آذربایجان، خراسان، مرکزی و سمنان رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

کالری

ویتامینC

ویتامینA

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 میوه زردآلو

زرد آلو یک نوع میوه است و یا یک درختی است که میوه ی آن زرد آلو میباشد.این میوه از گونه ی آلو میباشد.

موقعیت جغرافیایی

میوه ی زردآلو با تولید سالانه بیش از ۴۰۰۰۰۰ میلیون تن در ایران یکی از میوه های محبوب این سرزمین میباشد.

عموما این میوه در مناطق البرز، آذربایجان، خراسان، مرکزی و سمنان رشد داده میشوند.

مقالات مرتبط

ویتامین A
ویتامین C
کالری

تقویم فصلی

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جدول بسته بندی

keyboard_arrow_up